۲۰ وات ،۳۰وات،۵۰وات و ۶۰ وات استوانه

۲۰ وات ،۳۰وات،۵۰وات و ۶۰ وات استوانه

ضمانت تا ۹۹/۳
02133907184 لاله زار جنوبی پاساژ بوشهری طبقه اول پ ۵۰
02133907184
02140330273

محصولات مشابه در دسته لامپ