صنایع روشنایی مشهد چراغ

صنایع روشنایی مشهد چراغ

تماس
لیست محصولات مشهد چراغ
(سری کلاسیک)
چراغ 36*2 مدل کلاسیک جدید
چراغ 36*4 مدل کلاسیک استیل
(سری شهاب)
چراغ دکوراتیو 36*2 مدل شهاب(پروفیل 5 سانت)
چراغ دکوراتیو 36*4مدل شهاب(پروفیل 5 سانت)
(سرس پارس)
چراغ خطی اس ام دی 12 وات مدل پارس
چراغ خطی اس ام دی 20 وات مدل پارس
چراغ خطی اس ام دی 30 وات مدل پارس
چراغ خطی اس ام دی 46 وات مدل پارس
چراغ خطی اس ام دی 65 وات مدل پارس
چراغ خطی اس ام دی 95 وات مدل پارس
پنل 7 وات Abs پارس DOB درایو انبرد
(سری نگین)
چراغ خطی اس ام دی 12 وات مدل نگین
چراغ خطی اس ام دی 20 وات مدل نگین
چراغ خطی اس ام دی 30 وات مدل نگین
چراغ خطی اس ام دی 45 وات مدل نگین
چراغ خطی اس ام دی 65 وات مدل نگین
چراغ خطی اس ام دی 95 وات مدل نگین
(سری نفیس)
چراغ خطی اس ام دی 21 وات مدل نفیس
چراغ خطی اس ام دی 42 وات مدل نفیس
چراغ خطی اس ام دی 63 وات مدل نفیس
چراغ خطی اس ام دی 84 وات مدل نفیس
انواع بالاست (ترانس الکترونیکی)
ترانس 36*2 سوکتدار مشهد چراغ
ترانس 36*2 ترمینالی مشهد چراغ
ترانس 36*2 پین ازوسط مشهد چراغ
(پرژکتور)
پرژکتور 50 وات فلت ضد آب مدل پرشین
09143428979 خرید فروش فروشگاه به صورت انلاین میباشد
همکاران محترم ادرس ما لاله زارشمالی کوچه پیرنیا میباشد

محصولات مشابه در دسته