محافظ آویژه

محافظ آویژه

تماس
آنتن گردان 2010 آویژه
(UHF, VHF)

آنتن ثابت آویژه پلاس
(UHF, VHF)

آنتن ثابت 2011 آویژه
(UHF, VHF)

آنتن ثابت 2009 آویژه
(UHF)

آنتن هوایی مدل پروانه

تغذیه ثابت آویژه

تغذیه گردان آویژه

آنتن رومیزی آویژه (بدون آداپتور)

آنتن رومیزی آویژه

آنتن رومیزی آویژه سیم بلند

آنتن رومیزی آویژه پلاس (بدون آداپتور)

آنتن رومیزی آویژه پلاس

آنتن رومیزی آویژه پلاس سیم بلند

آنتن رومیزی آویژه مدل 102
09143428979 خرید فروش فروشگاه به صورت انلاین میباشد
همکاران محترم ادرس ما لاله زارشمالی کوچه پیرنیا میباشد

محصولات مشابه در دسته