محصولات دنا الکتریک ایرانیان

محصولات دنا الکتریک ایرانیان

(کلید مینیاتوری 6000)

فیوز 1پل 10.16.20.25آمپر B_C


فیوز 1پل 1.2.4.6آمپر B_C

فیوز 1پل 32.40.50.63آمپر B_C

فیوز 2پل 10.16.20.25آمپر B_C

فیوز 2پل 1.2.4.6آمپر B_C

فیوز 2پل 32.40.50.63آمپر B_C

فیوز 3پل 10.16.20.25آمپر B_C

فیوز 3پل 1.2.4.6آمپر B_C

فیوز 3پل 32.40.50.63آمپر B_C

فیوز 4پل 10.16.20.25آمپر B_C

فیوز 4پل 1.2.4.6آمپر B_C

فیوز 4پل 32.40.50.63آمپر B_C
(کلید مینیاتوری DC
(10000

فیوز 1پل 6.10.16.20.25آمپر B_C

فیوز 1پل 32.40.50.63آمپر B_C

فیوز 2پل 6.10.16.20.25آمپر B_C

فیوز 2پل 32.40.50.63آمپر B_C

محافظ جان 10000(RCBO)

محافظ جان ترکیبی 16.25آمپر الکترونیک C

محافظ جان ترکیبی 32.40.50.63آمپر الکترونیک C

محافظ جان ترکیبی 16.25آمپر مکنتیک C

محافظ جان ترکیبی 32.40.50.63آمپر مکنتیک C

محافظ جان 6000(RCCB)

محافظ جان 2پل 25.32.40آمپر مکنتیک

محافظ جان 2پل 63.50آمپر مکنتیک

محافظ جان 4پل 25.32.40آمپر مکنتیک

محافظ جان 4پل 50.63 آمپر مکنتیک
02133907184 پخش الکتریکی تهران لاله زار
تولید و فروش انواع لوازم روشنایی و صنعتی بصورت عمده و خرده
آدرس : لاله زار شمالی کوچه پیرنیا یکم
💥فروش فقط انلاین💥
تلگرام:

محصولات مشابه در دسته