تهران لاله زار| مرجع تخصصی محصولات الکتریکی

جدیدترین محصولات

لیست بروزترین محصولات الکتریکی تهران لاله زار

لامپ LED پارسه شید

لامپ LED پارسه شید  

72 1400/06/06

سیم افشان افلاک الکت

سیم افشان افلاک الکت  

81 1400/05/19

کابل شیلدارو فویلدار

کابل شیلدارو فویلدار  

61 1400/05/19

کابل شیلدار نسوز افل

کابل شیلدار نسوز افل  

57 1400/05/19

کابل خودنگهدار و acs

کابل خودنگهدار و acs  

67 1400/05/19

کابل آلومینیوم

کابل آلومینیوم  

80 1400/05/19

کابل شبکه افلاک الکت

کابل شبکه افلاک الکت  

60 1400/05/19

لامپ LED ضمانتدار

لامپ LED ضمانتدار  

143 1400/04/17

دتکتور دودی با پایه

دتکتور دودی با پایه  

118 1400/04/13