تهران لاله زار| مرجع تخصصی محصولات الکتریکی

جدیدترین محصولات

لیست بروزترین محصولات الکتریکی تهران لاله زار

آباژور سامان آنتیک و

۳۵۰۰۰۰۰ریال  

6 1401/11/06

آباژور کد ۱

۳۷۰۰۰۰۰ریال  

3 1401/11/06

آباژور کد۱

۳۷۰۰۰۰۰ریال  

6 1401/11/06

چاپ پلاک مشخصات تابل

چاپ پلاک مشخصات تابل  

35 1401/11/03

چاپ پلاک مشخصات تابل

چاپ پلاک مشخصات تابل  

16 1401/11/03

کابل افشان مفید زنجا

کابل افشان مفید زنجا  

39 1401/10/24

کابل افشان تمام مس

کابل افشان تمام مس  

59 1401/10/12

تعمیر و سرویس تجهیزا

تعمیر و سرویس تجهیزا  

54 1401/10/03

تامین باتری های ups

تامین باتری های ups  

59 1401/10/27

تابلو فشار متوسط و ف

تابلو فشار متوسط و ف  

81 1401/10/27

تست و سرویس - تعمیر

تست و سرویس - تعمیر  

51 1401/09/30

لوگو اشنایدر

جهت اطلاع به روز تما  

202 1401/07/21